Luftværnsartilleristens Dag på Tønder kaserne

 


Søndag den 1. maj blev der afholdt jubilarstævne for luftværnsartillerister.

 

Af John Martin Christiansen

 

Klokken ca. 07.00 så kasernen ret så øde ud, allerede kl. 07.30 ankom de første jubilarer – eller rettere dem, der ikke havde ”overnattet”, for allerede lørdag fra kl. ca. 16.30 var der rykind.

 

Major J.S. Nielsen, der for LAF havde påtaget sig at arrangere og udføre dette i Tønder som så mange gange tidligere, var til stede lørdag og tog imod – og det klappede altså også denne gang.

 

Tiden nærmede sig og vi tog opstilling i gården, og fotografen der også var luftværnsartillerist, kunne begynde at tage billeder – som senere kom i Projektøren.

Der var noget koldt i gården, men der blev rettet af de udpegede ”kommando-førende”, – jeg var en af dem fra årgang 1972 -, og kasernekommandanten, major V.I. Hammershøj, modtog paraden.

 

Efter velkomst af kasernekommandanten blev parade rettet, og fanen, altså den fane der blev overrakt Jyske Luftværnsregiment den 2. februar 1959, blev af et fanekommando ført frem for paraden og til højre fløj.

 

Herefter var der demonstration af materiel på pladsen bag kasernen, hvor man for første gang så de nye enmandsbetjente ”kanoner” – det var den luftværnsraket M/73 (Redeye), som er tilgået luftværnsartilleriet fra 1974.

 

Præcis efter programmet blev dørene til cafeteriet åbnet, og man kunne gå ind til de festligt dækkede borde, og til de veltillavede gule ærter med tilbehør blev serveret.

 

Major V.I. Hammershøj talte for luftværnsartilleriet, for foreningen og om det arbejde, det måtte have været for LAF at få samling på så mange mennesker. Majoren motiverede et leve for luftværnsartilleriet og for LAF.

 

Klokken ca. 15.00 var der afgang  i de bestilte busser, hvor turen gik over Gallehus, Møgeltønder, Højer, over grænsen ved Rudbøl til en der beliggende kro, hvor fugtige ganer blev endnu mere fugtige og dem der skulle have lidt med hjem besøgte den nærliggende supermarked, klokken ca. 19.00 var vi tilbage på kasernen for sige hinanden farvel og på gensyn.

 

Alle var enige i, at det havde været en god dag, tak til Tønder kaserne at den ville huse os og vi glæder os til næste gang.