Luftværnsartilleristens Dag på Varde Kaserne  
 


Lørdag den 5. maj blev der afholdt jubilarstævne for luftværnsartillerister.

 

Af John Martin Christiansen

 

Lørdag morgen stod vi op til en dejlig dag, hvor solen strålede fra en skyfri himmel. Det summede efterhånden lystig med glade jubilarer og andre deltagere i årets jubilarstævne, hvoraf der var nogle som ikke havde set hinanden i lang tid.

 

Der blev orienteret om dagens program med parade, march til mindelunden samt kranse-nedlægning. Herefter blev der taget årgangsfoto af de enkelte årgange, herefter var der klargøring til parade.

 

Kl. 10.00 ankom chef for Luftværnsafdelingen ved Hærens Ildstøtteskole, Oberstløjtnant V.S. Petersen, som bød jubilarerne velkommen og holdt en kort tale.

 

Herefter marcherede jubilarerne til mindelunden, hvor der blev lagt en krans ved luftvær-nets mindetavle.

 

Nu var alle jubilarer aftrådt til at få sig en kop kaffe eller andet som havde lyst til, så man gik til cafeteriet. Så resten af formiddagen summede om dengang man havde uniform på og kan du huske og meget mere, og der blev vist gamle foto fra dengang.

Under middagen blev der uddelt diverse hæderstegn til vore medlemmer som havde været medlem af foreningen i 25, 40, 50 og 60 år, her var der mødt en del op, da LAF har besluttet at alle der i årets løb skal have et hæderstegn kanmøde op på denne dag for at få det udleveret.
Hæderstegnede blev udleveret af LAFs næstformand Preben Sørensen i samarbejde med Ordensmetseren Niels Erik Bonde.