Luftværnsartilleristens Dag på Skive kaserne


Søndag den 3. maj blev der afholdt jubilarstævne for luftværnsartillerister.

 

Af John Martin Christiansen

 

Søndag den 3. maj mødte Luftværnsartilleristerne op ved vagten for at deltage i årgangsfesten på kasernen.

 

Man samledes indenfor, og da klokken var 9.00, gik man hen til mindestenen og stillede op på tre geledder. Der var musikkorps, der spilede, da vi kom derhen, og der blev lagt en buket blomster ved mindestenen. Derefter var der fotografering og formiddagskaffe i cafeteriet.

Der var opstillet materiel på pladsen umiddelbart i nærheden, der var stor spørgelyst om det forskellige, så man måtte opfordre til besøg i messevognen.

 

Så var der middag i cafeteriet, gule ærter med tilbehør samt pandekager med is.

Formanden for distrikt LAF-Skive C. Holbøl bød velkommen og gav ordet til oberst Jessen, der fortalte om forsvaret i dag. Derefter havde LAFs næstformand Leif Rem ordet og takkede obersten for, at vi igen måtte være på Skive kaserne.

 

Oberstløjtnant V,T. Sture fik ordet og begrundede udnævnelsen til æresmedlem, fortalte om en række af de aktiviteter oberst Juvre havde udført til stor gavn for forsvaret, herefter fik Leif Rem ordet for på foreningens vegne at takke obersten for den store støtte vi har haft hos obersten samt nævnte at det var sidste chance for at hylde obersten som aktiv, da han går på pension, og udbragte derefter en LAF-hurra.

Oberst Juvre takkede for, at man havde udnævnt ham til æresmedlem.

 

Tak til Skive for en godt gennemført dag til glæde for alle der var mødt.